Ana Sayfa - EMPATIC - Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies

EMPATIC (Bilgi Becerileri Aracılığıyla Kendi Kendine Öğrenimin Güçlendirilmesi) Projesi, Yaşam Boyu Öğrenme Programının (LLP) ve Bilgi Okuryazarlığı ile ilgili diğer programların sonuçlarının etkin bir biçimde kullanılması açısından bir çerçeve oluşturacaktır.

Bu projenin temel hedefleri:

  • Avrupa’daki Bilgi Okuryazarlığı öğreniminin rolü, değeri ve uygulanabilirliği ile ilgili karar vericilerin sahip olduğu mevcut algıları geliştirmek
  • Bilgi becerilerinin eğitimin her düzeyinde genişletilmiş pilot uygulamalar ve eğitim programının  çerçevesinin yenilenmesi ile bütünleştirilmenin yolunu açmaktır.

Projenin temel konuları da şunlardır:

  • Daha önceki Bilgi Okuryazarlığı  girişimlerinin, okul, üniversite, yetişkin ve mesleki öğrenim sektörünün sonuçlarını bir araya getirmek ve değerlendirmek
  • Bilgi Okuryazarlığı pilot uygulamalarında ve esas temele yönlendirilmesinde büyük bir artış yakalamak amacı ile karar alıcıların algılarını ve eylemlerini etkilemek için bu bulguları kullanmak
  • Eğitim Programının yenilenmesi açısından yeni öğrenim değerlerinin ve stratejik düşünmenin geçerli kılınması üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak.
Education and Culture DG  - Lifelong Learning Programme

Education and Culture DG - Lifelong Learning Programme

Infolit